About Us

At Rusheen Bay House we try to ensure your visit to Galway is an enjoyable one, we would be happy to help you with any requests you may have, we would be delighted to book our personally recommended Restaurants, Pubs, Nightclubs, Day Tours, Theater or Cinema Tickets. Just want to chill out? Why not avail of our extensive selection of books or board games which you can read or play in our luxurious guest lounge, conservatory or beautiful gardens.
 
Whatever you choose, why not relax on the Balcony in the evening and watch the "Sun go Down on Galway Bay"
Hình ảnh có nhãn Patio

Liên Hệ

Địa chỉ

Rusheen Bay House,
8 Cashelmara, Salthill,
Galway, Ireland
H91 H265

Điện Thoại

+353 91 520729

Email

rusheenbaygalway@gmail.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 91 520729

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách